Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

NoirBlanc
1734 a0d1
NoirBlanc
5322 8bfa
Reposted fromhagis hagis viagoaskalice goaskalice
NoirBlanc
3229 e965
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viaciarka ciarka

July 09 2015

NoirBlanc
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasupersymmetry supersymmetry
NoirBlanc
7412 640e 600
James Dean in Times Square, New York City, 1955
Reposted fromsupersymmetry supersymmetry
NoirBlanc

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viasupersymmetry supersymmetry
NoirBlanc
NoirBlanc
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
NoirBlanc
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
NoirBlanc
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viaincoherence incoherence
NoirBlanc
1865 4bb2
NoirBlanc
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
NoirBlanc
9984 4a97
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer

July 08 2015

NoirBlanc
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaafterxtime afterxtime
NoirBlanc
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaafterxtime afterxtime
NoirBlanc
0546 4bac
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viapannakreatura pannakreatura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl