Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

NoirBlanc
8391 7940
Reposted byv2pxBoldlyloved

May 17 2019

1466 0a74 600
NoirBlanc
3969 c8a3
NoirBlanc
0588 4134
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
NoirBlanc
NoirBlanc
NoirBlanc

April 28 2019

NoirBlanc
4247 f89e 600
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
0780 e732
NoirBlanc
1676 8037 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyra satyra
NoirBlanc
7826 80a7
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
NoirBlanc
5024 65b7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacalineczka calineczka
NoirBlanc
Reposted fromiminlove iminlove viahiroshima2 hiroshima2
NoirBlanc
0953 444c 600
Reposted fromsoftboi softboi viano-longer-kore no-longer-kore
NoirBlanc
Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viaciarka ciarka
NoirBlanc
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem. 
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
NoirBlanc
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viano-longer-kore no-longer-kore
NoirBlanc
0290 7676

March 24 2019

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać.
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromkonrad konrad viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl