Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

NoirBlanc
1815 4cd7 600
NoirBlanc
1804 83da
Reposted byhavingdreamsnothingiseverythingszydera
NoirBlanc
1800 7ead
NoirBlanc
1792 f106
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
NoirBlanc
1770 bf4a 600
NoirBlanc
6596 1800 600
NoirBlanc
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viainsanedreamer insanedreamer
9238 7035

kittenmeats:

“Satan’s Rhapsody” (1920) - Nino Oxilia

NoirBlanc
Paris, 1963, by André Kertész.

August 19 2018

NoirBlanc
NoirBlanc
8380 28cc 600
Reposted frommangoe mangoe viajointskurwysyn jointskurwysyn
NoirBlanc
NoirBlanc
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
NoirBlanc
6421 c461
Reposted byjointskurwysynxmonroexfinkaintiharmefiriammistakeczekoladowezatraceniegregorczykmhereyesyourhabitamphetaminelogicbankaoskusnotyourstrawberryPinkpillsBrainymyszkaminnieheadsbangbangszyderakashkashMashenowaczimartolinkasyrena
3793 59bd 600
NoirBlanc
0115 5c12
Reposted fromwrrona wrrona
4427 0d98 600

regardintemporel:

Paul Manfred - La Chute de l’Ange, 1985

Reposted frompredictableannie predictableannie
NoirBlanc
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl