Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

NoirBlanc
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
NoirBlanc
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadivi divi
NoirBlanc
NoirBlanc
3785 2644
NoirBlanc
1229 1cf2 600

February 06 2018

I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
NoirBlanc
1386 aab9
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
4762 6daa 600
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
NoirBlanc
0460 a928
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
NoirBlanc
Reposted fromsowaaa sowaaa viasatyra satyra

February 05 2018

NoirBlanc
0663 cc0b 600
NoirBlanc
1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer

January 30 2018

NoirBlanc
3439 9d32 600
Reposted from777727772 777727772 viarollson rollson
NoirBlanc
6246 b669 600
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasatyra satyra
NoirBlanc
6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra

January 29 2018

NoirBlanc
Play fullscreen
23
Reposted byMhos Mhos
NoirBlanc
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapinhead pinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl