Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2018

NoirBlanc
We can make, belive Tell our story with another life

November 08 2018

NoirBlanc
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera
NoirBlanc
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoirBlanc
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy
NoirBlanc
NoirBlanc
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
NoirBlanc
3923 37df 600
Reposted fromcocomove cocomove vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
1810 63bf 600
Reposted fromRowena Rowena vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
NoirBlanc
3348 596e 600
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viahavingdreams havingdreams
NoirBlanc
Pierwszy okres wielkiej ciszy to jeszcze łudzenie się. Śpisz z niewyciszonym telefonem przy łóżku, bo może przecież się odezwie, bo może tęskni. I tak średnio śpisz w nocy, przebudzasz się co dwie godziny by sprawdzić, czy nie przespałeś próby kontaktu. W dzień na dźwięk każdej wiadomości sms drży ci serce, a to tylko operator, tylko bank, tylko ktokolwiek inny. I mijają dni, tygodnie, miesiące i powoli dociera do ciebie myśl, że nie będzie powrotu. Że to się nie mogło tak skończyć, ale się tak kończy i nie ma instancji, do której mógłbyś wnieść zażalenie. 

I po uświadomieniu sobie nieuchronności sytuacji zaczyna się gniew, bo przecież nie zgadzasz się. (...) mieliście być razem już zawsze (...)

Nie wiem jakie fazy są dalej, te dwie jest wystarczająco trudno przetrwać. Potem może jesteś rusztowaniem na człowieka, takim mobilnym wieszakiem. Chodzisz, mówisz rzeczy, ustępujesz miejsca staruszkom w tramwaju, pracujesz i dostajesz pieniądze. I jak kiedyś ktoś cię poprosi byś powiedział coś o sobie, będziesz miał pustkę w głowie i zostanie jedno zdanie: nazywam się jakkolwiek, a mój upadek pachnie jak Black Opium.
— Idź Sobie

November 07 2018

NoirBlanc
7560 3f87 600

j'ai tué ma mère. (2009)

NoirBlanc
0446 820c 600
Reposted fromLane Lane viahiroshima2 hiroshima2
1820 e0a8 600
Reposted frombabyface babyface viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
NoirBlanc
7551 c1c0
Reposted frompeper peper vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
1679 a074
NoirBlanc
4190 f3ff
NoirBlanc

October 30 2018

NoirBlanc
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl